دست نوشته های موژان تقوی دختری هستم که ۲۱ فرودین ماه ۱۳۷۴پا به این دنیا گذاشتم. از دوران مدرسه گه‌گاهی برای دل خودم دست به قلم می‌شدم اما در دوران دبیرستان نوشتن را کمی جدی تر گرفتم. تا اینکه در سال ۱۳۹۴ در گفت‌و‌گویی با رفیق‌جان تصمیم گرفتیم در مسابقه‌ای که وبلاگ میهن بلاگ به نام ماشین زمان برگزار کرد شرکت کنیم. در آن جز نفرات برگزیده شدم. آن نوشته‌ام در مجله چلچراغ به چاپ رسیده است. برگزیده شدنم باعث شد عزمم را برای ادامه‌دادن این راه جزم کنم. در سال بعدش که ۱۳۹۵ باشد در مسابقه کتابخوانی مجازی جز نفرات برگزیده شدم و ۳ تا از نوشته‌هایم در کتاب شعر سال بابان ۲ توسط انتشارات بابان به چاپ رسید. در سال ۱۳۹۶ نیز ۴ اثر دیگر من گواهی ثبت اثر گرفت و در کتاب شعر سال بابان 3 نیز به چاپ رسید. معرفی کتاب، برشی از متن کتاب و داستانک را در وبلاگ یی به آدرس www.fly74.mihanblog.com ، کانال تلگرامی به نام @fly74book و صفحه اینستاگرامی با نام کاربری @fly74.book به ثبت می‌رسانم. در اینجا نیز داستان کوتاه، اخبار در حیطه نوشتنم، روز نوشت و ... را قرار می‌دهم. شرف دست همین بس كه نوشتن با اوست! خوشترین مایه دلبستگی من با اوست. " فریدون مشیری " با قلم می گویم: ای همزاد، ای همراه، ای هم سرنوشت هر دویمان حیرانِ بازی های دوران های زشت. "فریدون مشیری" قلم می تواند دستی باشد برای نجات، وقتی غرق می شوی در خیال مینویسم چون معتقدم گاهی حتی یک جمله می تواند حال آدم را خوب کند. "علی قاضی نظام" tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com 2020-05-25T14:35:34+01:00 mihanblog.com نامه ی هجدهم به فرزندم: مواظب باش 2019-09-27T17:54:30+01:00 2019-09-27T17:54:30+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/240 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. نامه ی هفدهم به فرزندم: پیچیدگی ها 2019-09-11T16:52:22+01:00 2019-09-11T16:52:22+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/239 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. سفرنامه شش: همدان و کرمانشاه 2019-07-31T16:49:20+01:00 2019-07-31T16:49:20+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/238 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. نامه ی شانزدهم به فرزندم: تصمیم گیری 2019-07-13T17:48:44+01:00 2019-07-13T17:48:44+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/237 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. نامه ی پانزدهم به فرزندم: زندگی 2019-07-13T17:45:45+01:00 2019-07-13T17:45:45+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/236 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. تعاریف 2019-07-13T17:43:12+01:00 2019-07-13T17:43:12+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/235 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. نامه ی چهاردهم به فرزندم: تولد 2019-04-12T19:15:37+01:00 2019-04-12T19:15:37+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/234 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. روز نوشت صد و سه: کوچه آشنا 2019-03-29T19:12:36+01:00 2019-03-29T19:12:36+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/233 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. روز نوشت صد و دو: نرگس 2019-03-07T20:08:26+01:00 2019-03-07T20:08:26+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/232 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. روز نوشت صد و یک: پرواز 2019-01-28T10:27:07+01:00 2019-01-28T10:27:07+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/229 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. روز نوشت صد: توچال 2019-01-28T10:25:14+01:00 2019-01-28T10:25:14+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/228 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. روز نوشت نود و نه: موفقیت دوستی 2019-01-28T09:48:32+01:00 2019-01-28T09:48:32+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/227 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. روز نوشت نود و هشت: روزی با دوست 2019-01-28T09:44:35+01:00 2019-01-28T09:44:35+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/225 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. سمفونی مردگان 2019-01-28T09:40:39+01:00 2019-01-28T09:40:39+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/224 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. روز نوشت نود و هفت: دوستی 2019-01-28T09:01:29+01:00 2019-01-28T09:01:29+01:00 tag:http://moujantaghavi.mihanblog.com/post/222 موژان تقوی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.