دست نوشته های موژان تقوی دختری هستم که ۲۱ فرودین ماه ۱۳۷۴پا به این دنیا گذاشتم. از دوران مدرسه گه‌گاهی برای دل خودم دست به قلم می‌شدم اما در دوران دبیرستان نوشتن را کمی جدی تر گرفتم. تا اینکه در سال ۱۳۹۴ در گفت‌و‌گویی با رفیق‌جان تصمیم گرفتیم در مسابقه‌ای که وبلاگ میهن بلاگ به نام ماشین زمان برگزار کرد شرکت کنیم. در آن جز نفرات برگزیده شدم. آن نوشته‌ام در مجله چلچراغ به چاپ رسیده است. برگزیده شدنم باعث شد عزمم را برای ادامه‌دادن این راه جزم کنم. در سال بعدش که ۱۳۹۵ باشد در مسابقه کتابخوانی مجازی جز نفرات برگزیده شدم و ۳ تا از نوشته‌هایم در کتاب شعر سال بابان ۲ توسط انتشارات بابان به چاپ رسید. در سال ۱۳۹۶ نیز ۴ اثر دیگر من گواهی ثبت اثر گرفت و در کتاب شعر سال بابان 3 نیز به چاپ رسید. معرفی کتاب، برشی از متن کتاب و داستانک را در وبلاگ یی به آدرس www.fly74.mihanblog.com ، کانال تلگرامی به نام @fly74book و صفحه اینستاگرامی با نام کاربری @fly74.book به ثبت می‌رسانم. در اینجا نیز داستان کوتاه، اخبار در حیطه نوشتنم، روز نوشت و ... را قرار می‌دهم. شرف دست همین بس كه نوشتن با اوست! خوشترین مایه دلبستگی من با اوست. " فریدون مشیری " با قلم می گویم: ای همزاد، ای همراه، ای هم سرنوشت هر دویمان حیرانِ بازی های دوران های زشت. "فریدون مشیری" قلم می تواند دستی باشد برای نجات، وقتی غرق می شوی در خیال مینویسم چون معتقدم گاهی حتی یک جمله می تواند حال آدم را خوب کند. "علی قاضی نظام" http://MoujanTaghavi.mihanblog.com 2020-08-13T03:21:36+01:00 text/html 2019-09-27T17:54:30+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی نامه ی هجدهم به فرزندم: مواظب باش http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/240 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-09-11T16:52:22+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی نامه ی هفدهم به فرزندم: پیچیدگی ها http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/239 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-07-31T16:49:20+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی سفرنامه شش: همدان و کرمانشاه http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/238 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-07-13T17:48:44+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی نامه ی شانزدهم به فرزندم: تصمیم گیری http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/237 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-07-13T17:45:45+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی نامه ی پانزدهم به فرزندم: زندگی http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/236 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-07-13T17:43:12+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی تعاریف http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/235 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-04-12T19:15:37+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی نامه ی چهاردهم به فرزندم: تولد http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/234 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-03-29T19:12:36+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی روز نوشت صد و سه: کوچه آشنا http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/233 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-03-07T20:08:26+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی روز نوشت صد و دو: نرگس http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/232 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-01-28T10:27:07+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی روز نوشت صد و یک: پرواز http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/229 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-01-28T10:25:14+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی روز نوشت صد: توچال http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/228 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-01-28T09:48:32+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی روز نوشت نود و نه: موفقیت دوستی http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/227 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-01-28T09:44:35+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی روز نوشت نود و هشت: روزی با دوست http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/225 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-01-28T09:40:39+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی سمفونی مردگان http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/224 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-01-28T09:01:29+01:00 MoujanTaghavi.mihanblog.com موژان تقوی روز نوشت نود و هفت: دوستی http://MoujanTaghavi.mihanblog.com/post/222 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.